Indeling voorjaarscompetitie 2018

Indeling voorjaar 2018

Voorjaarscompetitie 2018  
     
Dinsdagmiddag dames 5e kl. Woensdag 35+  4e kl. Donderdag 8&9  T1
Truus Wijbenga Siebren Bonsma Anita Dunant
Antoinette Stoltenkamp Tom Dijkstra Mascha Booij
Angela van Koningsveld Peter Blume Sandra Everts
Claartje Drenth Walter Oud Alice Caldelari
Edith Krullaards André Zalmstra  
     
     
Donderdag 8&9 T2 Donderdag 8&9 T3 Vrijdag meisjes 1e kl.
Hiske Koldijk Reinder Rusken Tessa Sinnema
Dianne Gartz Johan Hottinga Mathilde v.d. Werff
Daniëlle Notten Johan Weiland Emma v. d. Schors
Nienke Haagsma Huub v.d. Heijden                                                        
Gea Brandsma    
     
Zaterdag gem 35+ T1 2e kl. Zaterdag gem T2 2e kl. Zaterdag GD 17+ 2e kl.
Yvonne Kuipers Johan de Jong Saapke Miedema
Jaennette van Lune Ronald Hofstede Reina Adema
Hanneke Swart Cristina van Assen Broer Giesing
Andries Weiland Janke v.d. Werff Otto Touwen
Ronald Agema HéleneTummers Jaap de Graaf
Elwin Visser    
     
Zaterdag gem T1 2e kl. Zaterdag gem T2 3e kl. Zaterdag gem T3 3e kl.
Sijbrand Hamstra Peter Kuiper Pieter Sikkema
Erica Bloembergen Linda Post Ruben Brouwer
Jan Stellingwerf Judith Akkerman Wendy Dijkstra
Evelien v.d. Wal Simon Gottemaker Lotte van Zuiden
Irma Visserman Alex Tabak Fenna de Graaf
Hotze Bouma   Koos Bolwijn
    Tobias de Groot
     
Zaterdag gem T4 4e kl. Zaterdag H1 1e kl. Zaterdag H2 3e kl
Sandra Martena Hidde IJdema Jelle Wielsma
Charlotte v.d. Veen Lars de Leeuw Jacob Bosma
Marit v.d. Wal Kaj Bokma Floris Ozinga
Joost Simons Bas v.d. Kooi Aron van Remmerden
Robin Drent   Maurice Bonnema
Bauke Zuidema    
     
Zaterdag H3 3e kl. Zaterdag H4 3e kl. Zaterdag D1 1e kl.
Alex van Regenmortel Rob Koning Jerien van Keulen
Rogier Jungen Wilco Kroon Fleur IJbema
Marco Pijpker Jeroen Dijkstra Joyce Pijnacker
Willem Bruining Johan de Boer Hilde ten Bergen
Terry Kloosterman Dave Katje Lacmé Schoonhoven
  Paul Plantinga Youri Bokma
     
     
Zaterdag D2 2e kl. Zaterdag D3 2e kl. Zaterdag D4 4e kl.
Angelique Schutte Ingrid Veen Liesbeth Groot
Jellie v.d. Graaf Mary Douma Tettie Offenga
Susanna Cuperus Nienke Speelman Irene v.d. Steen
Astrid Cuperus Petra Dost Henny Soldaat
Marike v.d. Weij Marion Feenstra Vika Wang
Renata Cuperus Nienke Zelverder  
  Ymie Dijkstra  
     
Zondag D1 1e kl. Zondag Gem T1 6e kl. Zondag Gem T2 7e kl.
Youri Bokma Maaike Posthumus Nora Roose
Tamara Janson Dineke Kooistra Ilse van Regenmortel
Nina Ekas Edwin v.d. Werff Julia van Baarle
Fleur IJbema Trudy Brandsma Ronan Posthuma
Marisca Uit Oude Groeneveld Niels van Eenenaam Lars Steenbeek
  Frank Brouwer  
     
Zondag Gem T3 7e kl. Zondag H1 4e kl. Zondag H2 7e kl.
Mickey Brouwer Age Bokma Tom Laverman
Daniëlle Scheepens Arne Gartz Yvo Brouwer
Lois Posthuma Ruben Brouwer Joost Lievense
Friso Vodegel Pieter Sikkema Bas de Hilster
  Michiel v.d. Wal Maurits Horwitz
     
Zondag H 35+ 4e kl. Zondag Gem 35+ 3e kl.  
Perry v.d. Marel KhemThongpim  
Edwin Hoeben Martin Peter Dijkstra  
Johan Goudberg Maurits Rijpstra  
Peter v.d. Griend Ingrid Winterdijk  
Peter Moerman Rolph Zuidhof  
     
     
     
Zondag Meisjes t/m 14 Zondag jongens t/m 14 Zondag Gem t/m 17
Marit Huisman Teun Laverman Marten scheepens
Milou de Groot Sander IJdema Anne Lies de Boer
Lynn Terpstra Wietze Prins Nieske v.d. Schaaf
Merel de Bruin Maarten Verhees Mas Olinga
Lotte van Regenmortel   Amarens Wilbers
    Rick de Haan
    Tom Voordes
     
     
De teamsamenstelling waarin jeugd is opgenomen, jonger dan 18 jaar, is voorlopig. De trainers kunnen hierin nog veranderingen aanbrengen.
     
De informatiebijeenkomst voor team-aanvoerders, tevens ophalen competitietasjes, is op dinsdag 3 april, 19.30uur, De 4e Set.
     
VCL TV De Molen, Sjoukje Akkerboom  
Mailadres: [email protected]

 

Verenigingsbeleid m.b.t. de competitie. Er wordt onderscheid gemaakt in prestatief en recreatief tennis.


Recreatief: 
Op de baan staat het sportieve element voorop; buiten de baan de sociale contacten tussen te leden. 
Alle competitiedagen, met uitzondering van 2e klasse en hoger op de zaterdag en zondagcompetitie.

 • Mogelijkheid tot inschrijving team. Handtekening noodzakelijk van alle teamleden!
 • Individuele opgave is ook mogelijk. 
 • Geen verplichting tot les, voorafgaand aan de competitie.
 • Passende tenniskleding gewenst.


Prestatief: 
(2e klasse en hoger op zaterdag en gehele zondagcompetitie)

 • Het ontwikkelen van een steeds hoger tennisniveau/ speelsterkte (maximale renedement uit jezelf halen).
 • Individuele opgave; wedstrijdcommissie maakt voorstel teamsamenstelling, met goedkeuring TC.
 • Junioren zijn verplicht tot lessen in de winter, voorafgaand aan de competitie.
 • Kleding: jeugd is verplicht T-shirt van TV de Molen te dragen.


Algemeen:

 • Er dienen 2 recreatiebanen beschikbaar te zijn tijdens de competitiedagen. Bij hoge uitzondering mag hier van worden afgeweken door VCL (vereniging competitieleider).
 • Competitiebijdrage per team. De aanvoerder betaald gehele bedrag aan de vereniging en regelt zelf de verdeling onder de teamleden.
 • Indien een speler/speelster niet aan de verplichtingen voldoet, kan er een sanctie door de TC opgelegd worden.
 • Competitieballen op vrijwillige basis inleveren bij leden van de jeugdcommissie.
 • De TC behoudt het recht om van bovenstaande regels af te wijken, indien niet het gewenste resultaat wordt behaald.

 

Competitiebijdragen (per team):

 • Juniorcompetitie: € 90,-
 • Vrijdagmiddag meisjes t/m 17: € 45,-
 • 8&9 competitie: € 90,-
 • Seniorencompetitie: € 150,-
 • Tenniskids Rood/Oranje/Groen: € 15 (per kind).

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

058-2666966.

Address

Kalverdijkje 76/b
8924 JJ Leeuwarden