Parkreglement

DE PARKREGELS

ONDERHOUD ACCOMMODATIES
Zoals bekend mag zijn, huurt T.V. De Molen de accommodatie van De Padel & Tennis Club Leeuwarden.  Een dringend verzoek is deze accommodatie zo hygiënisch mogelijk te houden door flesjes, plastic zakjes en papier in de afvalbakken te deponeren. Denk ook aan de hygiëne in de kleedruimten. De kleedkamers zijn vanaf 09.00 uur open.

TENNISKLEDING EN SCHOEISEL
Op de banen is correcte tenniskleding verplicht. Zonder juiste tenniskleding bestaat de mogelijkheid dat u op de banen geweigerd wordt. Op zich kunt u met allerlei verschillende soorten tennisschoenen op de baan terecht. Zonder tennisschoenen mag u echter de baan dus niet betreden, dit zal directe verwijdering tot gevolg hebben.

Digitaal baan reserveringsymsteem
Het digitaal baan reserveringsysteem van de vereniging hangt in de hal bij de ingang van “het clubhuis” en is voor de leden te allen tijde toegankelijk. Het afhangbord dient te worden gebruikt voor de door de vereniging gehuurde vijf buitenbanen (baan 1 t/m 5). Voor wat betreft het gebruik van het afhangbord wordt verwezen naar deze pagina. Er vindt controle plaats door het bestuur en de commissieleden op een juiste hantering van het reserveringsysteem. Bij herhaalde constatering van misbruik zal het bestuur disciplinair optreden.

SCOREBORDEN
Er zijn scoreborden aanwezig op de banen. Het is verstandig gebruik te maken van deze borden tijdens het spel. Het verzoek is zorgvuldig om te gaan met deze scoreborden.

VEGEN
Na beëindiging van het spel is het verplicht de baan te vegen binnen de afgehangen speelperiode.

WAARSCHUWING
We roepen alle leden op om extra oplettend te zijn en niets van waarde in de kleedkamers achter te laten, het is niet verantwoord!!  Vergeet dus niet uw portemonnee, sleutels van auto, fiets of huis, horloge, sieraden en dergelijke mee te nemen en niet te laten liggen. Noch de vereniging, noch de Padel & Tennis club zijn aansprakelijk voor enig gemis, verlies of diefstal van uw eigendommen.

Daarom nogmaals dringend: let op uw eigendommen!! Bij vermissing kunt u altijd navraag doen bij de beheerder van het centrum.


HET BAANREGLEMENT

SPEELRECHT

 • SENIORLEDEN
  Seniorleden zijn dagelijks speelgerechtigd. Op dinsdag na 18.30 uur zijn alle banen bestemd voor de seniorentoss.
 • JUNIORLEDEN (zij die op 1 januari van dit jaar nog geen 17 jaar zijn)
  Juniorleden zijn iedere dag speelgerechtigd tot 18.00 uur. Na 18.00 uur hebben juniorleden van 12 jaar en ouder dezelfde rechten als de seniorleden.
 • LEDEN MET EEN BEPERKT DAG LIDMAATSCHAP
  Deze leden zijn dagelijks speelgerechtigd tot 17.00 uur.


ALGEMENE REGELS

 • De tijdsduur van één speelperiode is 55 minuten.
 • Spelen zonder eigen lidmaatschappas is niet toegestaan. Na constatering  volgt verwijdering van de baan.
 • Bij een groot spelersaanbod is dubbelspel gewenst.
 • Bij slechte gesteldheid of bij onderhoud van de baan heeft het lid zich te houden aan de aanwijzingen van het tenniscentrum.
 • Het gebruik van alcoholische dranken op de banen is verboden.
 • Het bestuur en/of daartoe aangewezen senioren houden toezicht op de naleving van dit reglement. Zij zijn gerechtigd bij wangedrag en/of niet naleven van de parkregels en de regels van dit reglement de lidmaatschappas in te nemen. Overtredingen kunnen door leden schriftelijk worden gemeld bij het bestuur.
 • Bij verlies van de lidmaatschappas kan tegen betaling van € 10.00 een vervangend exemplaar worden verkregen .
 • Waar regels niet in voorzien en/of niet toereikend zijn, beslist het bestuur.


TOSS

 • Deelname aan de toss is uitsluitend voor leden. Op maandagochtend en vrijdagochtend voor seniorplusleden, op dinsdagavond voor senioren.
 • Deelname uitsluitend onder deelname van de lidmaatschappas.
 • De tijdsduur van één tossperiode is 30 minuten.
 • Deelname en paarvorming wordt geregeld door de aanwezige tosscommissie.

 

RESERVERINGSYSTEEM

 • Is verplicht voor alle leden.
 • De speeltijd kan elk kwartier ingaan.
 • Men moet op het park blijven, anders vervalt de reservering.
 • Er kan uitsluitend met de lidmaatschappas, KNLTB ClubApp, of via inlog op deze website worden gereserveerd.
 • Het is niet toegestaan tijdens het spelen de reservering aan te passen of te reserveren op de naam van een ander lid.
 • Tijdens het volgen van lessen/trainingen mag men niet reserveren.

 
INTRODUCÉ-REGELING

 • Na 18.00 uur worden geen introducés meer toegelaten op de banen.
 • De kosten zijn € 7.50 per baan.
 • Een introducé mag maximaal 3x per jaar geïntroduceerd worden.
 • Het lid die de introducé meebrengt ontvangt een nota voor de € 7,50 bijdrage.
 • Er mag nooit geïntroduceerd worden als er evenementen zijn of als het druk  is, zodat leden zouden moeten wachten tot de speeltijd van de introducé verstreken is.
 • Het lid van de tennisvereniging die de introducé meebrengt, is verantwoordelijk voor de naleving van de parkregels en het baanreglement van de introducé.
logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 00

Adres

Postadres: Schierstins 19
8925 JA Leeuwarden

KVK-nummer

40003285