Voorjaarscompetitie 2019 senioren en speelsterkte 2019

18 november 2018


Beste Molenaars

Je kunt je weer opgeven voor de voorjaarscompetitie 2019. De winter moet nog beginnen en het Brixx indoortoernooi is net geëindigd, maar voor je het weet is het alweer zover. Kunnen we weer genieten van de voorjaarszon en de heerlijke lentelucht.

Inschrijven van het team kan als volgt::
Stuur een mail met de namen van de spelers, welke competitiedag, welke competitievorm en van de aanvoerder: voornaam, achternaam, bondsnummer, 06 nummer, email en nummer bankrekening (Laatste i.v.m. automatische afschrijving omstreeks maart/april 2019) naar [email protected]

Er zijn ook een aantal veranderingen doorgevoerd t.o.v. van het afgelopen jaar. Hier onder staat een omschrijving van de wijzigingen, zoals de knltb deze heeft doorgegeven.

A. Harmonisatie van competitievormen: 
In de afgelopen periode heeft de KNLTB de competitievormen van de districts-/ regiocompetities geharmoniseerd. De landelijke zondagcompetitie was al geharmoniseerd en is daarom buiten beschouwing gebleven.  
Mede als gevolg van het afschaffen van de districtsgrenzen zijn er competitiesoorten samengevoegd, waardoor het aanbod is teruggebracht van ruim 300 soorten naar circa 90 soorten. Hierdoor is er een uniform landelijk aanbod gecreëerd.  
Dit landelijke aanbod wordt aangevuld met een aantal regio specifieke soorten. 

Aanleiding van de harmonisatie: 
- te grote versnippering van het aantal soorten 
- grote niveauverschillen 
- grote reisafstanden 
- opheffen van de districten. 

Gevolgen van de harmonisatie voor de aanvraag van 2019: 
Ploegrechten VJC van districts-/ regiocompetities komen te vervallen!!! 
- dit betekent dat er door clubs voor ieder team eenmalig een ploegopgave gedaan moet worden.  
- dit stelt de KNLTB in staat om een ideale piramide van klassen samen te stellen.  
- daarna zullen jaarlijks de ploegrechten weer gelden. 
N.B. De ploegrechten voor de landelijke competitie (zondag) blijven bestaan. 

Competitiesoorten met verschillende leeftijdsgrenzen zijn samengevoegd: 
- gebleken is dat de leeftijden van spelers in de verschillende leeftijdscategorieën vrijwel identiek zijn;  
- het aantal deelnemers dermate laag was dat er niet langer een kwalitatief sterke competitie aangeboden kon worden. 

Harmonisatie van de regelgeving:  
- overal gelijke begintijden op dagen waarop met vaste aanvangstijden wordt gespeeld ( op zaterdag en zondag blijven de variabele aanvangstijden gelden),  
- het spelen met wisselende dubbelpartners wordt standaard,  
- aantal banen per thuisspelend team wordt overal gelijk en overal dezelfde telmethoden. 

Voordelen nieuwe aanbod voor 2019: 
* Meer massa: meer spelers en teams per soort 
* Minder niveauverschil binnen de poules 
* Kortere reisafstanden 
* Meer variatie in tegenstanders 

B. Speelsterkte 2019: 
Als het goed is, kan eind deze week ieder KNLTB lid via zijn spelersprofiel op MijnKnltb.nl zijn/haar nieuwe speelsterkte op enkel en dubbel 2019 inzien. Het DSS zorgt ervoor dat alle actieve leden van de KNLTB op basis van werkelijke resultaten een juiste speelsterkte krijgen. Dit betekent dan ook, dat de speelsterktewijzigingsverzoeken op basis van andere redenen dan resultaten in de meeste gevallen niet in behandeling worden genomen. 
Mocht de speelsterkte niet kloppen dan kan de betreffende speler tussen vrijdag 16 november en maandag 3 december 2018 een verzoek tot speelsterktewijziging indienen. Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als deze is ingediend door middel van een volledig ingevuld aanvraagformulier: speelsterktewijziging. 

Onderstaande redenen kunnen een aanleiding zijn om een verzoek in te dienen. 
- een nieuw lid is verkeerd ingeschaald 
- geen resultaat behaald in een dubbelpartij, omdat het verschil in rating tussen de partners te groot is 
- een lid partijen verloren heeft van een “stille” 9 
- door ziekte of blessure de tennisvaardigheid permanent zal beïnvloeden 
- niet of verkeerd verwerkte toernooi- en/of competitieresultaten 
 
VCL TV De Molen, 
Sjoukje Akkerboom 
[email protected] 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 58 266 6966

Address

Kalverdijkje 76b
8924 JJ Leeuwarden