ONDERZOEK VRIJWILLIGERS (AFSTUDEEROPDRACHT)

26 oktober 2020


Beste vrijwilligers,

Uit onderzoek blijkt: het vinden, binden en vooral behouden van vrijwilligers, is steeds moeilijker voor Nederlandse amateurverenigingen. Mogelijk is dit ook binnen uw vereniging het geval. Onvoldoende vrijwilligers kan het einde van de vereniging betekenen. Dit is uiteraard niet wenselijk. Helpt u mij, zodat ik uw vereniging kan helpen met deze uitdaging?

Mijn naam is Niels van Brouwershaven en ter afronding van mijn opleiding, Leisure & Events Management aan de NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden, heb ik een scriptie onderzoek uitgezet binnen 14 amateurverenigingen in Leeuwarden. Hierbij onderzoek ik of een vrijwilligersbeleid leidt tot een hogere motivatie onder vrijwilligers. Omdat ik verwacht dat gemotiveerde vrijwilligers, zich langer als vrijwilliger aan een vereniging verbinden. Door middel van één semigestructureerd interview met een bestuurslid van uw vereniging en een online enquête onder u als vrijwilligers, ga ik graag op zoek naar een antwoord op de vraag:

Zorgt de aanwezigheid en uitvoering van een vrijwilligersbeleid bij een sportvereniging voor een hogere motivatie van de vrijwilligers bij sportverenigingen in de gemeente Leeuwarden?

Wat levert bijdrage aan dit onderzoek uw vereniging op?
Meedoen met een onderzoek vraagt inspanning van u als vrijwilligers. Het zal echter ook voor u als vereniging wat opleveren:
· Inzicht in de motivatie van de vrijwilligers binnen uw eigen én andere sportverenigingen in Leeuwarden,
· Een antwoord op de hoofdvraag van mijn onderzoek. Hiermee leert u of het loont om een vrijwilligersbeleid op te stellen, te hanteren of te verbeteren,
· Suggesties die u als vrijwilliger kunt aandragen ter verbetering van een vrijwilligersbeleid.

Hoe kunt u helpen??
U hoeft slechts éénmalig de online-enquête in te vullen, welke 5 á 10 minuten in beslag neemt. De online-enquête vindt u hier.
Door deelname helpt u uw eigen vereniging verder om het vrijwilligersbeleid op te stellen, aan te passen of te verbeteren. Wat uiteindelijk ten goede komt van u als vrijwilliger!

Alvast bedankt voor het meedoen.

Met vriendelijke groeten,
Niels van Brouwershaven

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 58 266 6966

Address

Kalverdijkje 76b
8924 JJ Leeuwarden