NIEUWS UIT HET BESTUUR (11 OKTOBER 2022)

11 oktober 2022


 Als bestuur willen we jullie op de hoogte houden van wat er reilt en zeilt binnen de vereniging middels dit nieuwe item: ‘Nieuws uit het bestuur’. 

  • Accommodatie (banen en horeca)

A.s. donderdag 13 oktober wordt de lichtmast vervangen. Vanwege de werkzaamheden zijn de banen 2, 3 en 4 tussen 09.00-16.00u niet bespeelbaar!

Op dit moment ervaren wij vanuit de leden, dat er een gevoel van onvrede heerst m.b.t. het horecagedeelte van het park. Er worden op dit moment vele gesprekken gevoerd, waarin wij als bestuur kenbaar maken dat naast het spelen van tennis, minstens evenzo belangrijk is de nazit met een hapje en een drankje. Dat is waarom je bij een vereniging zit! De commerciële belangen van de Borrelclub lijken ons verenigingsleven in de weg te zitten. De toekomst van TV de Molen op dit park vinden we zorgelijk door alle ontwikkelingen op dit moment. Het heeft dan ook onze volle aandacht.

Update (18-10-2022):

De Borrelclub heeft de afgelopen weken geprobeerd dit zoveel mogelijk flexibel op te lossen hetgeen, op verzoek, tot ruimere openingstijden heeft geleid op een aantal dagen. Daar waar dat niet is gelukt, is dat veroorzaakt door de inzetbaarheid van personeel wegens ziekte of beschikbaarheid. 

De komende periode zullen we gezamenlijk verder overleggen om te kijken hoe de aansluiting verder verbeterd kan worden.

 

  • ‘Inloop halfuur’

Op maandag 24 oktober (19.00-19.30u) nodigt het bestuur u uit om voorafgaande aan de bestuursvergadering van gedachten te wisselen met het bestuur over allerlei zaken die u bezighouden.

 

  • Clubkampioenschappen en 40-jarig Jubileum

Langs deze weg willen wij de Clubkampioenschappen Commissie (Maaike, Peter, Pieter, Ruben, Leon en Simon) en de Jubileumcommissie (Marion, Annemart, Rob, Simon en Syb) nogmaals hartelijk danken voor de fantastische week. Dankzij beide commissies kunnen we terugkijken op een geslaagd Clubkampioenschap en een prachtig 40-jarig Jubileum!

 

  • Cadeau Corrie en Angelique

Ook Corrie en Angelique hebben hun cadeau namens de vereniging in ontvangst genomen als blijk van waardering de afgelopen jaren in de 4e Set: 2 superleuke strandstoelen met een pakkende tekst.

 

  • Ballencontainer

Bij de voordeur van de hal staat een blauwe container, bedoeld om oude ballen in te zamelen en te recyclen. Zo leveren we als vereniging ook een bijdrage aan een beter milieu. Sommigen gaan daarin iets te ver en gooien ook ander afval in deze container, zoals lege flesjes/blikjes, snoeppapiertjes, verpakking sigaretten. Dringend verzoek om hiervoor de normale afvalcontainers te gebruiken. Contractueel kunnen wij voor kosten opdraaien als er te veel vervuiling in de ballencontainer terecht komt en dat zou weggegooid geld zijn.

 

  • Regio Tour

De Regio Tour is een initiatief waarbij meerdere keren per jaar steeds bij een andere vereniging een jeugdtoernooi wordt georganiseerd. Op zondag 30 oktober strijkt de Regio Tour neer op ons tennispark. Op deze dag wordt de gehele dag een toernooi georganiseerd voor de jeugd in diverse leeftijdscategorieën. De inschrijving hiervoor staat open voor spelers uit de regio. De jeugdspelers kunnen bij hun trainers vragen voor meer informatie en hoe je je moet aanmelden.

 

  • Vrijwilligersavond

Het bestuur wil alle vrijwilligers van het afgelopen jaar uitnodigen voor een hapje en een drankje op vrijdagavond 4 november. Alle vrijwilligers zullen hier binnenkort een uitnodiging voor ontvangen. 

 

 

Nieuwscategorieën