Informatie Voorjaarscompetitie 2019: tenniskids, junioren en senioren

26 november 2018


De voorbereiding voor de Voorjaarscompetitie 2019 is bij de KNLTB in volle gang. Er zijn nogal wat wijzigingen betreffende de rode, oranje, junioren competitie en senioren competitie. De inschrijving bij de KNLTB betreffende gehele voorjaarscompetitie 2019 staat vanaf 2 januari tot en met 14 januari 2019 open. Alvorens de VCL van TV De Molen de teams bij de KNLTB in kan schrijven, moeten eerst de aanmeldingen gedaan worden. Dit aanmelden moet digitaal gedaan worden en sluit zondag 16 december. In de week van 17 december t/m 21 december worden de teams in overleg met de trainers samengesteld. 

Rood, Oranje, Groen: 
- nieuwe naamgeving: Rode competitie en Oranje competitie 
- de speeldata van de rode en oranje competitie vallen gedeeltelijk samen met de speeldata van de groene,  junioren en seniorencompetitie op zondag 
- de duur van de rode competitie is ongeveer 1 uur 
- de duur van de oranje competitie is 2 á 2.30 uur 
- geen wijzigingen bij groene competitie 
 
Juniorencompetitie:  
- nieuwe naamgeving: juniorencompetitie 10 t/m 14, juniorencompetitie 11 t/m 17 
- nieuwe competitie op zaterdag voor junioren gemengd 11 t/m 17 
 
Procedure aanmelden voorjaarscompetitie: rood, oranje, groen, junioren ontvangen over de mail een aanmeldformulier 
- individuele aanmelding: rood, oranje en alle junioren ( geen aanmelding is niet spelen ) 
- junioren, die seniorencompetitie op zondag spelen, vullen ook een individueel formulier junioren in en geven aan dat zij meedoen aan de seniorencompetitie. 
- samenstellen teams en toewijzen competitievorm gaat in overleg met de trainers  
- inschrijving bij knltb voor groen, junioren en senioren doet de VCL, Sjoukje. Zij is tevens aanspreekpunt voor de knltb betreffende de totale competitie. 
- inschrijving bij de knltb van de rode en oranje teams doet de tenniskidscoördinator op de site van de tenniskids.  
*Hij/zij is tevens aanspreekpunt voor de knltb, de ouders/begeleiders betreffende de rode- en oranje competitie. 
 
Seniorencompetitie:  
alle seniorenteams, die niet spelen op zondag worden i.v.m. harmonisatie opnieuw ingeschaald (zie info website) 
teamopgave: 
competitiesoort (overzicht van alle competitievormen op de website), competitiedag, naam medespelers
aanvoerder: voornaam, achternaam, bondsnummer, mobiel nr., email en nr. bankrekening 
 
individuele opgave: voornaam, achternaam, bondsnummer, speelsterkte enkel/dubbel, mobiel, email, competitievorm(en) en competitiedag(en) 
 
Opgaves van alle voorjaarscompetities mailen vóór maandag 17 december 2018 naar: [email protected]  

Met vriendelijke groet, 
VCL TV De Molen, 
Sjoukje akkerboom 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 58 266 6966

Address

Kalverdijkje 76b
8924 JJ Leeuwarden