CORONA UPDATE: COMPETITIES STOPGEZET, VRIJ SPELEN EN TRAINING BLIJFT MOGELIJK (14 oktober 2020)

14 oktober 2020


Beste leden,

Afgelopen dinsdag 13 oktober 2020 heeft de regering extra maatregelen aangekondigd om de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen een halt toe te roepen. Dit heeft ook gevolgen voor ons als tennisvereniging. De 4e Set moest bij een eerdere maatregel al sluiten, maar daar komt het terugbrengen van de maximale groepsgrootte en het verbieden van amateursportwedstrijden bij.
Het zijn harde maatregelen, maar noodzakelijk in de bestrijding van het coronavirus. De maatregelen gaan vanavond (woensdag 14 oktober) vanaf 22 uur in en gelden voorlopig voor de komende 4 weken. Over 2 weken maakt het kabinet de balans op en bepaalt dan het vervolg van de maatregelen.

Het doel van alle maatregelen is het aantal reisbewegingen, het sociale verkeer en het aantal contacten tussen mensen drastisch te verminderen.

Wat betekent dit voor tennis?
Om het aantal reisbewegingen, het sociale verkeer en het aantal contacten tussen mensen te verminderen zijn de volgende maatregelen voor ons van toepassing:
• De Competitie 2020 is per direct beëindigd, voor zowel voor de jeugd als de senioren.
• Reguliere open toernooien en Junioren Tour toernooien kunnen niet doorgaan.
• Het blijft mogelijk om vrij te tennissen en te trainen, zowel buiten als binnen in de hal.
• De maximale groepsgrootte is 4 personen voor volwassenen vanaf 18 jaar (dit is exclusief trainer).
• Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.
• Publiek is niet toegestaan.

Dubbelen
Dubbelen bij tennis kan mits altijd doorlopend op 1.5 meter afstand op de baan. Dit is conform de nieuwe richtlijn, waarbij volwassenen vanaf 18 jaar individueel mogen sporten of in groepjes van maximaal 4 personen met onderling 1.5 meter afstand, en is daarmee in afstemming met NOC*NSF en het ministerie van VWS.
• Geen fysiek contact,
• houd altijd minimaal een racketlengte afstand op de baan, ook als dat betekent dat je soms een bal moet laten gaan,
• Ga niet samen op een bankje zitten,
• geef geen high fives en
• wissel met de klok mee.
Het besmettingsrisico bij dubbelspel is volgens de experts van de KNLTB gering.

Tennislessen

Groepsgrootte
Voor jeugd t/m 17 jaar geldt geen maximale groepsgrootte.
De maximale groepsgrootte voor volwassenen (vanaf 18 jaar en ouder) is 4 personen, per baan op 1,5 meter, dit is exclusief trainer.
Trainingsgroepen van 8 personen zijn mogelijk, zolang deze duidelijk zichtbaar in 2 groepen van 4 spelers (met 1.5 meter afstand) gescheiden zijn op 2 banen en de groepen niet gemengd worden.
Wanneer er in één trainingsgroep leerlingen zitten die jonger zijn dan 18 jaar én leerlingen vanaf 18 jaar dan gelden de maatregelen voor de leerlingen vanaf 18 jaar. Dus groepsgrootte van maximaal 4 en altijd 1.5 afstand tot elkaar houden.

Aanwezigheid ouders
Als een jeugdlid t/m 17 jaar op de eigen accommodatie een training heeft dan worden ouders (ook als ze het kind brengen naar de club) als toeschouwer gezien en mogen zij niet blijven kijken.
Een uitzondering geldt voor ouders die 45 minuten tot een uur (auto rij tijd) vanaf de vereniging wonen. Voor hen geldt: Maak zoveel mogelijk afspraken met andere ouders over carpoolen. Indien dat niet mogelijk is, dan is op het park blijven toegestaan, maar zorg hierbij voor het naleven van de regels.

Georganiseerder wedstrijden, toss of (ladder)competitie
Georganiseerde wedstrijden voor groepen volwassenen vanaf 18 jaar zijn niet toegestaan. Dus geen (interne)-competitie buiten of in hal, tossavond en laddercompetitie. Een onderling partijtje spelen kan wel. Dit houdt in dat er vooraf een baan wordt gereserveerd en na het spelen direct het park wordt verlaten. Neem je verantwoordelijkheid en zoek de grenzen niet op.

Tot slot
Als er nieuwe maatregelen of versoepelingen komen dan zullen we jullie wederom zo snel mogelijk hier van op de hoogte brengen. De KNLTB zal in overleg met NOC*NSF de richtlijnen voor tennis (en padel) verder uitwerken en de meest gestelde vragen en antwoorden zo snel mogelijk op hun site publiceren. Hou dus ook de site van de Knltb goed in de gaten!

Groet namens het betuur.
Jan Stellingwerf

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 58 266 6966

Address

Kalverdijkje 76b
8924 JJ Leeuwarden