Commissies

De spil van onze tennisvereniging

Bij T.V. De Molen zijn binnen een aantal commissies vrijwilligers actief. De commissies zijn verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van de taken die bij de commissie horen. 

Vrijwilligers gezocht 
Heeft u ook belangstelling om vrijwilligerswerk bij T.V. De Molen te doen? Neem dan contact op via het contactformulier of met een van de commissieleden. 

Bestuur

 • Rob Koning - voorzitter
 • Jeroen Robben - penningmeester
 • Griet Spits - technische commissie
 • Jeroen Dijkstra - algemeen bestuurslid
 • Fenna de Graaf- secretaris
 • Contact: [email protected]  

 

Technische Commissie

De Technische Commissie bestaat uit de volgende commissies:

Subcommissies

 

De Technische Commissie is verantwoordelijk voor de volgende taken:

 • Afstemming van de activiteiten van de verschillende (sub) commissies d.m.v. het opstellen van de Activiteitenkalender;
 • Vaststellen van het baangebruik voor de evenementen, genoemd in de activiteitenkalender, voor de competitiewedstrijden en de tennislessen;
 • Vaststellen van de samenstelling van competitieteams, gebruikmakende van de adviezen van de trainers;
 • Vaststellen van het verenigingsteam voor deelname aan de Friesland Cup, gebruikmakende van de adviezen van de trainers;
 • Onderhouden van het contact met de trainers over de invulling en uitvoering van de tennislessen/ trainingen van de leden;

 E-mailadres: [email protected]

 

Recreatietennis

Heeft u vragen of andere suggesties neem dan contact op met 1 van de commissieleden.
 • Sybrand Hamstra (Voorzitter)
 • Judith Akkerman (Penningmeester)
 • Nienke Speelman (Commissie lid)
 • Irma Visserman (Commissie lid)
 • Dicky van der Burg (Commissie lid)
 • Contact: [email protected]

 

Wedstrijdtennis

Heeft u vragen of andere suggesties neem dan contact op met een van de commissieleden

Seniorplus tennis

Heeft u vragen of andere suggesties neem dan contact op met een van de commissieleden

 

Subcommissies

Heeft u vragen of andere suggesties neem dan contact op met een van onderstaande contactpersonen.

 

Communicatie zaken

Publiciteit, sponsoring en de website zijn ondergebracht bij de commissies die vallen onder Communicatie.
 • De websitecommissie verzorgt de communicatie naar de leden via de website en online nieuwsbrieven. 
 • De publiciteitscommissie houdt zich bezig met de organisatie van open dagen en de werving van nieuwe leden. Binnen deze commissie worden ook communicatiemiddelen, zoals brochures, ontwikkeld. Periodiek wordt voor verschillende doeleinden onderzoek onder de leden uitgevoerd.
 • Contact: [email protected]

 

Sponsoring

Heeft u vragen of andere suggesties neem dan contact op met de secretaris via de mail.

 

Publiciteit/Website

Heeft u vragen of andere suggesties neem dan contact op met de secretaris via de mail.

Digitaal baan reserveringssysteem (ClubApp)

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 00

Adres

Postadres: Schierstins 19
8925 JA Leeuwarden

KVK-nummer

40003285