Beeindiging van uw lidmaatschap

Dit dient voor 1 december van enig jaar plaats te vinden

Door het sturen van een mail naar [email protected] kunt u uw lidmaatschap beeindigen of via dit formulier. Let u er wel op dat uw opzegging voor 1 december van enig jaar binnen moet zijn bij de ledenadministratie. Wanneer dit niet het geval is bent u verplicht de contributie voor het volgend jaar te voldoen.

LET OP Opzegging via de trainers is niet mogelijk aangezien deze dan niet bij de ledenadministratie bekend is.

Daarnaast stelt het bestuur het bijzonder op prijs dat u een reden van beƫindiging doorgeeft. Hiermee kunnen wij als vereniging eventueel in de toekomst rekening houden.

U ontvangt een bevestiging van deze opzegging. LET OP: wanneer u GEEN bevestiging op het door u ingevulde e-mail adres ontvangt (kan enkele dagen duren), dan is uw opzegging NIET verwerkt. Neem dan telefonisch (06-12137065) of via [email protected] contact op met de ledenadministratie.

In 2010 is een wetsvoorstel door de 1e kamer aangenomen over stilzwijgende verlenging en opzegging van lidmaatschappen, abonnementen en andere overeenkomsten. Deze wet is 1 december 2011 in werking getreden. Deze nieuwe regelgeving geldt niet voor verenigingen. Vanaf 1 december gaat uw opzegging aan het einde van het volgende lidmaatschapsjaar jaar in. T.V. De Molen is een vereniging en het lidmaatschap van de vereniging valt daarom niet onder de Wet van Dam dat maandelijks opzeggen mogelijk maakt. We hebben hier ook niet voor gekozen, omdat het bestuur jaarlijks afspraken maakt met de eigenaar van het tenniscentrum m.b.t. het huren van de tennis banen, wat gebaseerd is op het aantal ingeschreven leden op 1 december van enig jaar.
Volgens de nieuwe wet moeten verenigingen er wel voor zorgen dat leden eenvoudig kunnen nagaan op welke wijze zij hun lidmaatschap kunnen opzeggen. Verenigingen hebben alleen de verplichting hun leden te wijzen op de manier waarop het lidmaatschap kan worden beƫindigd en voor welke datum.

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 00

Adres

Postadres: Schierstins 19
8925 JA Leeuwarden

KVK-nummer

40003285